Založba Aristej
Dialogi Logo
Umetnost, kultura, mesto

463–42010

Umetnost, kultura, mesto

7,00 EUR

redna cena

Uvodnik

Boris Vezjak

Špric kulture in špric kultura

Pogovor

Nataša Prosenc:

»Kategorije znotraj umetniških praks so danes več ali manj razpadle oziroma so zabrisane do neprepoznavnega.«

Tema

Uredniško pojasnilo

Izhodišča

Dragan Klaić

Sodobna mesta oblikuje kultura

Alenka Pirman

Kulturni inženiring

Lev Kreft

Stolnica in prestolnica

Mojca Planšak

Ali Maribor potrebuj ikonično arhitekturo?

Miha Dešman

Mesto kulture ali kultura mesta?

Thomas Irmer

Oris novega tipa mest, ki kandidirajo za evropsko kulturno prestolnico: Lodž, Poljska

Katarina Pejović

Spominsko zapisovanje mesta / spominsko zapisovanje časa

Branje

Ilze Jansone

Saga o Aladinu

Tina Kozin

Zamaknjeni prizori

Miha Mazzini

Armade

Nataša Sukič

Molji živijo v prahu

Kulturna diagnoza

GLEDALIŠČE

Tomaž Toporišič

Singularnost in mnoštvo plesnega gledališča

FILM

Matic Majcen

Iskanje humanizma in veličina fantazme

Katja Čičigoj

Ikarjev padec sodobnega individualista brez gnezda

LITERATURA

Maša Ogrizek

»Če Fužin ne bi bilo, bi si jih bilo treba izmisliti«

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2023 | Vse pravice pridržane