Založba Aristej
Dialogi Logo
Novi razmisleki o evropskih središčih in obrobjih

5111–122015

Novi razmisleki o evropskih središčih in obrobjih

7,00 EUR

redna cena

TEMA

Uvod

DRUŽBA

Özge Yaka

Od prostorskega k relacijskemu: preobrazba metafore periferije

Ana Podvršič

Družbeno-ekonomske neenakosti evroobmočja v luči leta 1989: regulacije postsocialistične mednarodne mreže in maastrichtski kriteriji

Rastko Močnik

Center/periferija ali 99 % proti 1 %?

KULTURA

Jim McGuigan

Kulturne vzpodbude – neoliberalna rešitev neoliberalne težave

Alex Drace-Francis

Evropa in njene periferije: od zunaj navznoter

Marko Juvan

Narod med epom in romanom: Prešernov Krst pri Savici kot kompromisni "svetovni tekst"

Simona Škrabec

Prestopiti mejo ali jo preprosto odpraviti

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane