Založba Aristej
Dialogi Logo
Slovenščina danes

527–82016

Slovenščina danes

7,00 EUR

redna cena

Uvodnik v temo

Emica Antončič

Kam smo prišli in kam gremo

Jezikovna politika

Simona Bergoč:

“Jezikovna politika je za politične odločevalce vselej dokaj marginalna tema.”

Slovenščina v visokem šolstvu in znanosti

Dean Komel

Jezik tako, kot je. Jezik, tako kot je.

Manca Erzetič

Hišniki v hiši biti

Tom Turk

Slovenščina na univerzah ne bo zamrla zaradi nekaj ur predavanj v angleščini, ampak zaradi vse bolj razširjene brezbrižnosti do jezika

Antonija Holcman

Narod, ki nima svojega znanstvenega jezika, nima svoje znanosti

Monika Kalin Golob

O rektorju in lektorju

Angleščina, dvojezičnost

Nada Šabec

O angleščini, njeni vlogi v svetu in v slovenskem visokošolskem izobraževalnem sistemu

Marta Pirnat-Greenberg

Jezikovno odraščanje ameriško-slovenskih milenijcev

Slovenščina pri manjšinah, izseljencih in zdomcih

Herta Maurer-Lausegger

Slovenščina na dvojezičnem avstrijskem Koroškem

Matejka Grgič

Slovenščina v Italiji danes

Valerija Perger

Na tleh leže slovenstva stebri stari … to je slovensko Porabje danes

Marjana Mirković

O ohranjanju slovenščine na Hrvaškem

Nadia Molek

Kako je s slovenščino v Argentini

Saška Štumberger

In tud z mojim staršam se pogovarjam nemško, oni pa slovensko nazaj … da se najboljše zastopimo

Govor, narečja

Hotimir Tivadar

Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu

Grant Lundberg

Izenačevanje narečij

Jezikovna norma, lektoriranje

Helena Dobrovoljc

Slovenski pravopis med jezikovnim sistemom, rabo in uporabnikom

Tina Lengar Verovnik

Jezikovni kotički za sodobno rabo – in sodobnega uporabnika

Petra Koršič

Jezik je sredstvo za misel in hkrati dom(ovina) misli

Kristina Pučnik:

“Svoje delo zaznavam kot stalno hojo med uporabniki jezika in predpisi.”

Darja Tasič

Kdo se bolj kot lektorji zaveda pravega stanja?

Slovenščina v medijih

Tatjana Pirc

Pet minut za lepši jezik

Slovenščina v družini in šoli

Katarina K. Erzar

Prava beseda na pravem mestu: otrok in njegov vstop v jezik

Zoran Božič

Stoji učilna zidana

Anketa o slovenskem jeziku v našem izobraževalnem sistemu

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane