Založba Aristej
Dialogi Logo
Sodelovalno gospodarstvo in zadružništvo

5811–122022

Sodelovalno gospodarstvo in zadružništvo

7,00 EUR

redna cena

Uvod v temo

Meta Kordiš in Ciril Oberstar 
Sodelovalno gospodarstvo in zadružništvo

Pogovor

Michael Albert: 
»Če pogledamo naokoli, lahko povsod vidimo poblagovljenje tako rekoč vseh vidikov življenja.«

Razprave

Karolina Babič 
Zadružništvo kot model in vzor sodelovalnega gospodarstva

Franci Avsec 
Prispevek k tipologiji zadrug v Sloveniji

Žarko Lazarević 
Janez E. Krek med imperativom politike in izzivi kapitalizma

Jure Stojan 
Gospodarjenje kranjskih zadrug pod svitlim cesarjem

Marta Rendla 
Z zadrugami do rešitve stanovanjskega vprašanja – v tržnem liberalnem gospodarstvu v obdobju med obema vojnama in v socialističnem gospodarstvu v obdobju po drugi svetovni vojni

Anja Lazar, Maša Hawlina in Rok Ramšak 
(Kolektivno) lastništvo za vse?  
Stanovanjske zadruge – stanovanjska preskrba za ljudi, ne za profit

Martina Malešič 
Nedelje prostovoljnega dela. Projekt izgradnje zadružnih domov

Urška Purg 
»Odgovarjat si mogo ljudem, za vse …« Povojno delo vodje enote v kmetijski zadrugi

Rajko Muršič 
Mariborski prepleti vzajemnosti, skupnjenja in dediščinjenja samoniklih glasbenih in drugih alternativ 
 

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane