Založba Aristej
Dialogi Logo
Strpnost in nestrpnost danes: nove družbene dileme

595–62023

Strpnost in nestrpnost danes: nove družbene dileme

7,00 EUR

redna cena

Mitja Sardoč in Boris Vezjak
Strpnost in nestrpnost danes: nove družbene dileme

Anna Elisabetta Galeotti:
»Verjetno najbolj izpostavljeno vprašanje zadeva meje strpnosti.«

Rainer Först
Strpnost, napredek in oblast

Peter Balint
Razlaga politične strpnosti

Tomaž Grušovnik
Strpnost do nestrpnosti kot bežanje pred moralno odgovornostjo

Roberta Sala
Razumna strpnost in modus vivendi

Mitja Sardoč
Kako misliti o strpnosti in jo razumeti

Sune Lægaard
Večkulturnost in strpnost kot nasprotujoča si pristopa k raznolikosti

Mirjana Ule
Ali je promoviranje strpnosti res dovolj za oblikovanje vključujoče in skupnostno naravnane družbe?

Andrew Shorten
Kdaj je versko motivirana diskriminacija dopustna?

Zdenko Kodelja
Problem tolerance do džamije kot vidnega simbola islama

Vesna Leskošek
Napadi na ženske v politiki in novinarstvu

Nina Žnidaršič in Jernej Kaluža
Strpnost kot sestavni del solidarnosti: primer socialistične Jugoslavije

Mirt Komel
Štiri Antigone in gordijski vozel spravljive tolerance

Sabina Autor
Pogoji tolerance

Boris Vezjak
Bog, bela rasa in virus: medijska nestrpnost, beli supremacizem in rasizem v analizi primera

Introduction to the Thematic Issue

Mitja Sardoč and Boris Vezjak
Tolerance and intolerance today: new dilemmas for society
 

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane