Založba Aristej
Dialogi Logo

Navodila za avtorje

Vsi, ki v Dialogih še niso objavljali, naj pošljejo svoje prispevke e-pošti in jim zmeraj priložijo svoje predstavitvene podatke. Jezikovno neurejenih prispevkov uredništvo ne bo upoštevalo.

Avtorji razprav in strokovnih člankov lahko dobijo natančna navodila za tehnično opremljenost pri urednikih.

Dialogi so vključeni v mednarodno bazo podatkov MLA International Bibliography.

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane