Založba Aristej
Revolucionarne utopije

Daša Tepina

Revolucionarne utopije

Anarhizem v praksah in teorijah

zbirka Dialogi, XXI. letnik, 2022

Urednica: Emica Antončič 

Grafično podoba zbirke: Matjaž Wenzel - MILIMETER

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 231 str.

ISBN: 978-961-220-137-1

22,00 EUR

redna cena

17,00 EUR

spletna cena

O knjigi

V letu 2022 je minilo 150 let, odkar so marksisti iz Prve internacionale izključili Mihaila Bakunina in somišljenike in se je zanje v splošni rabi pričel uporabljati termin anarhisti. Besedi anarhizem se še danes pogosto pripisuje slabšalen prizvok in se jo uporablja kot sinonim za nered in kaos. Toda v prvotnem pomenu termin pojasnjuje odsotnost potrebe po oblasti za ohranjanje družbenega reda. Daša Tepina na osnovi svojega dolgoletnega raziskovanja v tej knjigi zbere, primerja in preizprašuje preteklost, sedanjost in prihodnost impresivnega spektra anarhističnih misli, dejanj, tokov, načinov organiziranja, dosežkov in porazov, poti in stranpoti, vidnejših in tudi anonimnih protagonistk in protagonistov doma in po svetu: od nekdanjega sindikalnega organiziranega gibanja do sodobnega alterglobalizacijskega gibanja. 
Morda ni splošno znano, toda svoje sledi je anarhizem pustil tako v twitter, facebook in blackberry revolucijah na Bližnjem vzhodu  kot v Grčiji, na ulicah večjih mest Velike Britanije, Španije, Francije in tudi pri nas v vstajah 2012−13 s spontanimi oblikami organiziranja ljudi, neposredne demokracije in solidarnosti. Znanje, vednost in delovanje svobodnih posameznikov ter avtonomnih skupnosti pa za preživetje človeške civilizacije in družb danes potrebujemo bolj kot kadarkoli.

O avtorici

Daša Tepina je sociologinja kulture in zgodovinarka, zaposlena kot asistentka za umetnostno teorijo in raziskovalka na Katedri za teorijo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so družbena gibanja, avtonomija, umetnost, skupnosti  in utopije. Aktivno sodeluje tudi znotraj Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto, kjer  že več kot dvajset let spremlja samonikle prakse in anarhistična gibanja tako na lokalnem kot na globalnem nivoju.
 

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2023 | Vse pravice pridržane