Založba Aristej

O založbi

Založbo Aristej je leta 1993 ustanovila slovenistka in komparativistka Emica Antončič, potem ko je zapustila delo lektorice v Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Prve izdane knjige so bile njeno avtorsko delo, slikanice v zbirki Ada, ki so pomenile tudi začetek založbinega leposlovnega programa za otroke. Ta se danes nadaljuje v zbirki Iva ter s posameznimi drugimi knjigami in slikanicami.

Leto zatem je Založba Aristej sprejela v program Dialoge, eno najstarejših slovenskih kulturnih revij, jo s tem ohranila pri življenju in potem še uredniško prenovila.

Iz Gledališkega pojmovnika za mlade avtorja Blaža Lukana (1996) se je razvila danes že legendarna poljudnoznanstvena zbirka Pojmovniki, v kateri še zmeraj izhajajo nove knjige, založba pa je področje poljudne znanosti za mladino v letu 2020 nadgradila še z novo zbirko Kako je bilo, ko še ni bilo.

Knjige iz zbirke Moje lutke Brede Varl so bile prvi slovenski priročniki za lutkovne tehnologije oz. izdelavo gledaliških lutk, ki so prinesli prepotrebno zanje vzgojiteljicam, učiteljicam in ljubiteljskim lutkarjem. Zbirka je kasneje izšla v prevodu tudi na Hrvaškem, iz nje pa je zrasla zbirka Lutkovni oder, v kateri objavljamo dramska besedila za otroke.

Leta 1998 je Založba Aristej začela izdajati še znanstveno humanistiko in družboslovje v knjižni zbirki Dialogi. V njej smo do danes izdali številna izvirna humanistična dela in prevode temeljnih del, ki jih v slovenščini dotlej nismo imeli. V zbirki Dialogi so zastopane predvsem antropologija, sociologija, filozofija, socialna psihologija, kognitivna znanost, jezikoslovje, filmske in ženske študije ter literarna zgodovina.

Leta 2018 smo izdali prvi slovenski priročnik za ustvarjanje kamišibaja Umetnost kamišibaja avtorice Jelene Sitar in potem še prvi slovenski tiskani kamišibaj Ježek Janček (2021), ki mu sledijo že novi. Kamišibaj je tradicionalna japonska umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah v malem lesenem odru (butaju), ki postaja popularna po vsem svetu kot oblika upora proti vsesplošni digitalizaciji družbe.

Založba si je ustvarila dobro ime z izbranim, visoko kvalitetnim programom, ki temelji na svežih in izvirnih idejah. Mnoge Aristejeve knjige so odprle nova področja in tematike, ki v Sloveniji pred tem še niso bile obravnavane.

Poleg izvirnih izdajateljskih idej založbo odlikuje uredniško razmišljanje zunaj ustaljenih okvirjev in skrb za slovenski jezik, še posebej za razvoj slovenske terminologije na področju humanističnih in družbenih ved.

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2024 | Vse pravice pridržane