Založba Aristej
Dialogi Logo
Arhitekturne  prenove

591–22023

Arhitekturne prenove

7,00 EUR

redna cena

Uvod v temo

Nataša Kovšca in Janko Rožič 
Arhitekturne prenove

Pogovor

Peter Fister:
»Še vedno izgubljamo, kar smo v preteklosti zgradili.«

Maruša Zorec:
»Dejstvo je, da smo skozi zgodovino vse prevečkrat rezali in uničevali preteklost ter posledično zanikovali svojo identiteto.«


Razprave

Franci Lazarini
France Stele in prenove arhitekturnih spomenikov

Vesna Krmelj
France Stele, Marjan Mušič in prenova slovenske vasi

Neža Čebron Lipovec
Sodobnost in daljnovidnost slovenske konservatorske izkušnje v sedemdesetih in osemdesetih letih

Mateja Kavčič  
Prenova dediščine grajenega okolja

Tina Potočnik     
Vprašanje o avtentičnosti in pomen arhitekturnih raziskav na primeru dediščine modernizma

Ljubo Lah 
Prenova stavbne dediščine – med institucionalizacijo in stihijo

Mateja Golež
Pomen ohranjanja in raziskav historičnih materialov pri prenovi in interpretaciji zgodovinskih objektov

Domen Rus
Poblagovljenje prostora – nekateri vplivi današnje socioekonomske ureditve na urejanje prostora

Jernej Markelj
Tretje življenje vile na Homcu

Primeri dobrih praks

Baroničina hiša v Mariboru

Vila na Komenskega 9, Ljubljana

Mariborski trafiki

Zakladnica Črnomelj

Novi trg v Stari Fužini, Bohinj

Kašča na domačiji pri Možinatu

Domačija Šturmajce, Gorenja Kanomlja  

Turarjeva domačija v Trenti

Šentjošt

Prenova javne razsvetljave in avtohtona škofjeloška svetilka
 

Kontakt

Založba Aristej d.o.o.
Marčičeva ulica 19
2000 Maribor

Poštni naslov:
Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

Informacije

Logo Javne agencije za knjigo RS
Prenovo spletne strani v letu 2022 je omogočila Javna agencija za knjigo RS.
Logo Primož Weingerl
Oblikovanje in razvoj
weingerl.com
© Založba Aristej 2023 | Vse pravice pridržane